História výstavby

2003

Maketa Arény Poprad Dlhodobá myšlienka na výstavbu viacúčelovej haly ako aj jej nutnosť pre športovcov a občanov mesta Poprad vďaka veľkej iniciatíve nového primátora mesta Ing. Antona Danka začala dostávať reálnu podobu.
Bola vypracovaná architektonická štúdia, ktorú spracovalo Archstudio spol. s r.o.
2004

Po schválení architektonickej štúdie bol vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie a po vydaní územného rozhodnutia vypracovalo Archstudio spol. s r.o. projekt pre stavebné povolenie a nasledovne vypracovalo detailný projekt pre realizáciu stavby.
2005

Základný kameň Po vydaní stavebného povolenia bolo na základe vyhodnotenia verejnej súťaže pre výber dodávateľa stavby, vybrané združenie, ktorého lídrom bola spoločnosť INGSTEEL s.r.o. Bratislava. V združení boli aj ďalšie dve spoločnosti TCHAS spol. s r.o. Trnava a ANIT CZ spol. s r.o. Bratislava.

Dňa 15.8.2005 bol položený základný kameň za účasti vtedajšieho predsedu vlády SR M. Dzurindu, primátora mesta Poprad Ing. Antona Danka a generálneho riaditeľa Ingsteelu Doc. Ing. Antona Bezáka.Po položení základného kameňa sa začalo ihneď s vlastnou výstavbou viacúčelovej haly. Zástupcovia investora, dodávatelia a projektanti stavby sa pravidelne stretávali na kontrolných dňoch stavby a riešili postup prác.2006

Slávnostné otovrenie Stavba viacúčelovej haly ARÉNA POPRAD bola ukončená a po kolaudačnom konaní 11.11.2006 odovzdaná Mestu Poprad ako investorovi do užívania.

 

 

 

OCENENIA

Na medzinárodnej konferencii „Oceľové konštrukcie 2006“ bola stavba ocenená 2.cenou za odvážny a dizajnérsky návrh oceľovej konštrukcie spomedzi všetkých zrealizovaných stavieb na území Českej republiky a Slovenskej republiky za obdobie rokov 2003-2006.

STAVBA ROKA

V 13.ročníku na celoštátnej neanonymnej súťaži „Stavba roka 2007“ získala viacúčelová športová hala Poprad ARÉNA ocenenia:
CENA SLOVENSKEJ KOMORY STAVEBNÝCH INŽINIEROV ZA OSOBITNÉ ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV

NOMINÁCIU NA HLAVNÚ CENU TITUL STAVBA ROKA 2007

HLAVNÚ CENU TITUL STAVBA ROKA 2007

Certifikát

návrat hore